Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy podmiotu oraz kompetencje

1.Zespołem Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu kieruje dyrektor.

2.Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu jest Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla.

3.Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta.

4.Dyrektor Zespołu odpowiada za całokształt działania Zespołu i jest jego dyrektorem w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5.Funkcję zastępcy dyrektora Zespołu na czas nieobecności dyrektora pełni główny księgowy.

 

Wersja XML