Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura własnościowa

Organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych – Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu jest gmina Kędzierzyn-Koźle.

 
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu nie posiada osobowości prawnej, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów jednostki samorządu terytorialnego – gminy Kędzierzyn-Koźle.
 
Działa na podstawie statutu określającego w szczególności jego nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.
 
Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest jej roczny plan dochodów i wydatków.

Wersja XML