Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka finansowa

1.Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan  dochodów i wydatków uchwalony w ramach budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

2.Zespół prowadzi gospodarkę opartą na zasadach rachunkowości budżetowej.

3.Zespół rozlicza się z budżetem Miasta Kędzierzyn-Koźle.

4.Zespół prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.
Wersja XML