Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

DOCOpinia lekarska o wypadku dziecka.ucznia w placówce.doc

DOCOPINIA LEKARSKA O WYPADKU pracownika.doc

DOCOświadczenie rodzica do wypadku dziecka.ucznia.doc

DOCPOSTĘPOWANIE_POWYPADKOWE_PRACOWNIKÓW_I_UCZNIÓW_ŻŁOBKÓW_PRZEDSZKOLI_SZKÓŁ_PODSTAWOWYCH_I_GIMNAZJÓW.doc

DOCREJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKACH PRACY.doc

DOCRejestr wypadków przy pracy.doc

DOCRejestr wypadków uczniów.doc

DOCUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU.doc

PDFWniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15-1.pdf

DOCWYDAWANIE_ZAŚWIADCZEŃ_O_WYNAGRODZENIU_PRACOWNIKOM_I_UCZNIOM_ŻŁOBKÓW_PRZEDSZKOLI_SZKÓŁ_PODSTAWOWYCH_I_GIMNAZJÓW.DOC

DOCZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PRACĘ - DANE OSOBOWE.doc

DOCZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PRACĘ - DOCHODY PRZEKRACZAJĄ LUB NIE PRZEKRACZAJĄ MINIMALNE WYNAGRODZENIE.doc

DOCZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PRACĘ - KONTO BANKOWE.doc

DOCZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PRACĘ - MACIERZYSTY ZAKŁAD PRACY.doc

PDFZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PRACĘ - PIT-2 OŚWIADZENIE DO OBLICZANIA PODATKU.pdf

DOCZAŁĄCZNIK DO UMOWY O PRACĘ - ZWIĘKSZONE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU.doc

DOCZAŚWIADCZENIE_O_ZATRUDNIENIU___I__WYNAGRODZENIU_(_Rp7)_wystawianie_drukow_Rp7__pracownikom_i_bylym_pracownikom_zlobkow_przedszkoli_szk.doc

DOCZgłoszenie wypadku ucznia.doc

DOCwyrejestrowanie z ubez zdrow.doc

DOCzgłosz do ubez zdrow. członka rodziny .doc

DOCzgłosz do ubez zdrow. dziecka.doc
 

 

Wersja XML