Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

składane w 2015r.

 

Imię i Nazwisko

Funkcja

Uwagi

Bożena Węglarz

Dyrektor

Publicznego Przedszkola nr 7

w Kędzierzynie-Koźlu

Z tytułu powołania z dniem 09.02.2015r. na stanowisko p.o. dyrektora PP 7 - funkcji wymienionej w art. 24 h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.PDFBożena_Węglarz_PP_nr_7.pdf

Wersja XML