Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ANKIETA Badanie dotyczące elektromobilności w Kędzierzynie-Koźlu

Dzień dobry,

 

W imieniu Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta zwracam się z prośbą o opublikowanie na Państwa portalu oraz profilu w mediach społecznościowych informacji o prowadzonej drogą elektroniczną ankiecie. Dotyczy ona prac nad projektem "Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r." i skupia się na opinii o samochodach elektrycznych czy propozycji rozmieszczenia stacji ładowania takich pojazdów.

 

Jak informuje Wydział Strategii, takie działania wynikają z zapisów wniosku o dofinansowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności. 

 

Link do tekstu, który można przekopiować ze strony miasta:

http://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/po-miescie-pod-napieciem

 

Link do ankiety:

https://forms.gle/vVxYsH9fCjpomJEa6

 

Pozostaję z szacunkiem,
-------------------------------------
Piotr Pękala
Kierownik Biura Komunikacji Medialnej
Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
77 40 34 490, 512 020 902

piotr.pekala@kedzierzynkozle.pl

 

 

available or 20px otherwise animateResize: false, animationSpeed: 150, useIframe: 'autodetect', // load contents in an iframe (good for cross-domain URLs). Options are: 'autodetect' (will load iframe for external URLs), true (will load in an iframe). false (will atempt to load with ajax). collapseHeightWhenPossible: false, // When content is shorter than available height, collapse height of lightbox reuseFragment: false, // When using a fragment from the same page as the link, reuse the same DOM nodes (persisting their state) or clone a new copy? closeButton: true, // Should we have a close button? closeButtonImage: '/public/template/slabowidzacy_strona/img/butterfly/close.png', // Set to the path of your close button image closeButtonCorner: 'tr', // Top left 'tl' or top right 'tr' or bottom left (bl) or bottom right (br) - top left is the most intuitive option that doesn't overlap scrollabrs clickOverlayCloses: true, // Will clicking the overlay layer (the dark tinted area) close the lightbox? preloadLoadingImage: '', // Specify an image path here and it will be preloaded preloadGalleryControlsSprite: '', // Specify an image path here and it will be preloaded /*galleryControlWidth: 49, // width of each control (default based on sprite that ships with butterfly) galleryControlHeight: 85, // height of each control (default based on sprite that ships with butterfly)*/ galleryMode: 'rel', // Allow navigation between lightboxed images? Options are: rel (all links that have the same 'rel' attribute), 'container' (all links within the one container), 'all' (all linked images), or nothing '' (don't use galleries) galleryContainers: '', // CSS selectors specifying elements that contain linked images to form discrete galleries. e.g: '.gallery-pets, #gallery-flowers' galleryLoops: false, // When you reach the end of the gallery, should 'next' take you back to the begining? (and vice versa) captionMode: 'title', // Whether to use captions, and if so, where to grab the caption text from? Options are: 'title' (the title attribute of the link), 'text' (any text within the link, including image alt text), or nothing '' (don't display captions) preloadNextGalleryImage: true, // Should the next lightbox be preloaded if it's an image? zoomFromClicked: false, // Experimental callbackPreOpen: null, // Six callback functions can be defined that will be called at various points in the opening, closing and resizing of lightboxes callbackPreResize: null, callbackPostResize: null, callbackPostOpen: lockScroll, callbackPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); }); let lockScroll = function(){ $('body').addClass('block-scroll'); }; let unlockScroll = function(){ $('body').removeClass('block-scroll'); }; let prepareRelForGalleries = function() { $('.galleryList').each(function( index ) { //lightbox dla galerii let datarel = $( this ).find("a").attr("data-rel"); $(this).find('a').attr('rel', datarel); }); } let prepareMenu = function() { $('.slabowidzacyPageContentLayoutLeft nav a[href="#"]').each(function() { if($(this).next('ul').length){ $(this).append(' pokaż podmenu'); } }); } let bindCookieModal = function() { if (ReadCookie('scookie_modal') === '0') { document.getElementById('cookieAccept').removeEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').removeEventListener('keydown', blockFocusBack); } else { document.getElementById('cookieAccept').addEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').addEventListener('keydown', blockFocusBack); } }