Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy

  NAZWISKO  IMIĘ  

TEL.

E-MAIL

POKÓJ.

 DYREKTOR ZOOiW

KRAHL Ewa 77 5407310   310

GŁÓWNA KSIĘGOWA

CZARNECKA Bożena 77 5407311 311

KADRY               

DUSZEL Małgorzata 77 5407340 330

 

DZIAŁ OKR – KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE

  Nazwisko Imię Tel. Adres e-mail Pokój

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
ŻŁ 6, PP 23, SP 10

AKSMAN Małgorzata 77 5407332 326

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:

PP 6, SP 5, PP 5

BOREK Jadwiga 77 5407325 325

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 9, SP 9, SP 19

GRACZYK Marzena 77 5407336 323

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
ZSP 1, PP 18, PP 11

KARPIERZ Małgorzata 77 5407321

322

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 7, SP 3, ŻŁ 10

KROKER Ewa 77 5407345

325

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 8, PP 17, SP 6

RUPNIK Iwona 77 5407326 326

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 2, PP 22, SP 20

FILOCHA Iwona 77 5407329   329

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 14, PP 26, SP 1

SAWIAK Ewa 77 5407323 323

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
SP 12, PP 12

SEROCZYŃSKA Elżbieta 77 5407328 328

PŁACE PLACÓWEK:
PP 5, PP 6, PP 7, PP 8, PP 10,
SP 6, SP 19, SP 16, ŻŁ 10

GODYŁO Ludmiła 77 5407319 319

PŁACE PLACÓWEK:
PP 12, PP 17, PP 14, PP 15,
SP 1, SP 11, SP 15, ZSP-1, ŻŁ 3,

PRZEBINDA-BABUT Joanna 77 5407339 319

PŁACE PLACÓWEK:
PP 13, PP 18, PP 21, PP 23, PP 24, PP 26, SP 12, SP 5, ŻŁ 1

ŻAK Elżbieta 77 5407318 318

PŁACE PLACÓWEK:

ZOIW, PP 11, P 2, P 22, P 9, SP 20, SP 9, SP 10, SP 3, ŻŁ 6

POPEK Joanna 77 5407322 322

ZFŚS, ZFM, PKZP

NIEDBALSKA Natalia 77 5407330 330

EWIDENCJA ŚRODKÓW
TRWAŁYCH.
ROZLICZANIE ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH PMS.
DOŻYWIANIE
POZABUDŻETOWE.

STROKA Halina 77 5407317 317

DELEGACJE.
ROZLICZANIE ŻYWIENIA.

SWOBODA Jolanta 77 5407317 317

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:
PP 24, SP 11

TRAWIŃSKA Monika 77 5407331 328
KASA LENERT Mariola 77 5407320 320

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK:

SP 16, PP 15, ŻŁ 3

LEWCZUK Maria 77 5407324 324

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK

PP 10, PP 13, SP 15

KROCZEK Małgorzata 77 5407329 329

KSIĘGOWOŚĆ PLACÓWEK

PP 21, ŻŁ 1

AKONOM Wioletta 77 5407334 324

 

DZIAŁ OP - ORGANIZACJI I PLANOWANIA

  Nazwisko Imię Tel. Adres e-mail Pokój

 KIEROWNIK DZIAŁU

ONYSZKIEWICZ Elżbieta 77 5407313 313

REMONTY. INWESTYCJE.
PRZETARGI.

KALMUK Dariusz 77 5407327 327

ARCHIWUM

ŁEBKOWSKA Monika 77 5407333 333

BHP

MIŚKIEWICZ Andrzej 77 5407337

a.miskiewicz@zooiwkk.pl

327

SEKRETARIAT ZOOiW

STRZELSKA

Anna

77 5407300

308
INSPEKTOR ANTONIK Elżbieta 77 5407312

313

 

Wersja XML