Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 INNY FORMAT

ZOOIW

XLSZOOiW_Bilans .xls
XLSXZOOiW_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSZOOiW_Rachunek zysków i strat .xls
XLSXZOOiW_Wzajemne rozliczenia .xlsx
DOCXZOOiW_Załącznik nr 1 do Inf. dod. .docx
XLSXZOOiW_Załącznik nr 2 do Inf. dod. .xlsx
XLSXZOOiW_Załącznik nr 3 do Inf. dod. .xlsx
XLSZOOiW_Zestawienie zmian w funduszu .xls
 

Przedszkole NR. 2

RTFPP02_bilans za 2020 rok.rtf
XLSPP02_Informacja dodatkowa do bilansu.xls
RTFPP02_rachunek z-s za 2020 rok.rtf
XLSPP02_wzajemne rozliczenia.xls
DOCXPP02_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPP02_załącznik nr 2 do bilansu.xlsx
XLSPP02_załącznik nr 3 do informacji dod.xls
RTFPP02_zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok.rtf
 

Przedszkole NR. 5

XLSPP05_Bilans 2020.xls
XLSXPP05_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSPP05_Rachunek zysków i strat 2020.xls
XLSXPP05_Wzajemne rozliczenia koszty zobowiaz.za 2020 r..xlsx
DOCXPP05_załącznik nr 1 do bilansu 2020.docx
XLSXPP05_załącznik nr 2 do bilansu 2020.xlsx
XLSXPP05_załącznik nr 3 do bilansu 2020.xlsx
XLSPP05_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xls
 

Przedszkole NR. 6

XLSPP06_Bilans 2020.xls
XLSXPP06_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSPP06_Rachunek zysków i strat 2020.xls
XLSXPP06_Wzajemne rozliczenia koszty zobowiaz.za 2020 r..xlsx
DOCXPP06_załącznik nr 1 do bilansu 2020.docx
XLSXPP06_załącznik nr 2 do bilansu 2020.xlsx
XLSXPP06_załącznik nr 3 do bilansu 2020.xlsx
XLSPP06_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xls
 

Przedszkole NR. 7

XLSXPP07_BILANS.xlsx
XLSPP07_INFORMACJA DODATKOWA.xls
XLSXPP07_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx
XLSXPP07_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
DOCXPP07_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx
XLSXPP07_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx
XLSXPP07_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx
XLSXPP07_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx
 

Przedszkole NR. 8

XLSXPP08_BILANS 2020.xlsx
XLSXPP08_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx
XLSXPP08_koszty wzajemne 2020 rok.xlsx
XLSXPP08_RZIS 2020 EXEL.xlsx
DOCXPP08_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPP08_ZAŁ. NR 2.xlsx
XLSXPP08_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx
XLSXPP08_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2020 EXEL.xlsx
 

Przedszkole NR 9

XLSXPP09_Bilans2020r..xlsx
XLSPP09_Informacje dodatkowe 2020r..xls
XLSXPP09_Rachunek zysku i strat 2020r..xlsx
XLSXPP09_Wzajemne rozliczenia 2020r..xlsx
DOCXPP09_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej 2020r..docx
XLSXPP09_załącznik nr 2 do inf.dodatkowej 2020r..xlsx
XLSPP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej 2020r..xls
XLSXPP09_Zestawienie zmian funduszu jednostki 2020r..xlsx
 

Przedszkole NR. 10

XLSXPP10_bilans.xlsx
XLSXPP10_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSPP10_Należności i zobowiązania powiązane 2020.xls
XLSXPP10_Rachunek zysków i strat 2020.xlsx
DOCXPP10_Załącznik nr 1 do inform. dodatk. 2020.docx
XLSXPP10_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2020.xlsx
XLSXPP10_Załącznik nr 3 do inform. dodatk. 2020.xlsx
XLSXPP10_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xlsx
 

Przedszkole NR. 11

XLSXPP11_BILANS.xlsx
XLSXPP11_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXPP11_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx
XLSXPP11_Wzajemne rozliczenie.xlsx
DOCXPP11_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP11_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx
XLSXPP11_ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx
XLSXPP11_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx
 

Przedszkole NR. 12

XLSXPP12_BILANS 2020 .xlsx
XLSXPP12_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSXPP12_KOSZTY ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNE 976 2020 .xlsx
XLSXPP12_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020t.xlsx
DOCXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 Dane z polityki rachunkowości do bilansu.docx
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 ŚRODKI TRWAŁE.xlsx
XLSXPP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 Odpisy aktualizujące - do bilansu 2020.xlsx
XLSXPP12_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2020.xlsx
 

Przedszkole NR. 13

XLSXPP13_bilans.xlsx
XLSXPP13_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSPP13_Należności i zobowiązania powiązane 2020.xls
XLSXPP13_Rachunek zysków i strat 2020.xlsx
DOCXPP13_Załącznik nr 1 do inform. dodatk. 2020.docx
XLSXPP13_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2020.xlsx
XLSXPP13_Załącznik nr 3 do inform. dodatk. 2020.xlsx
XLSXPP13_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xlsx
 

Przedszkole NR. 14

XLSXPP14_bilans 2020.xlsx
XLSPP14_informacja dodatkowa.xls
XLSXPP14_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx
XLSXPP14_WZAJEMNE ROZLICZENIE KONTO 976.xlsx
DOCXPP14_ZAŁĄCZNIK NR .docx
XLSXPP14_ZAŁĄCZNIK NR 2.xlsx
XLSPP14_załącznik nr 3 do inf.dod.xls
XLSXPP14_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx
 

Przedszkole NR. 15

XLSXPP15_Bilans.xlsx
XLSXPP15_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXPP15_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXPP15_Wzajemne rozliczenia.xlsx
DOCXPP15_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx
XLSXPP15_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx
XLSXPP15_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx
XLSXPP15_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx
 

Przedszkole NR. 17

XLSXPP17_BILANS EXEL.xlsx
XLSXPP17_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx
XLSXPP17_koszty wzajemne 2020 rok.xlsx
XLSXPP17_RZIS 2020 EXEL.xlsx
DOCXPP17_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPP17_ZAŁ. NR 2.xlsx
XLSXPP17_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx
XLSXPP17_ZESTAW. ZMIAN W FUND. 2020 EXEL.xlsx
 

Przedszkole NR. 18

XLSXPP18_BILANS.xlsx
XLSXPP18_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXPP18_RAHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx
XLSXPP18_Wzajemne rozliczenie.xlsx
DOCXPP18_Załącznik nr 1 do Inf. dod. - Informacje z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP18_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx
XLSXPP18_Załącznik nr 3 do Inf. dod.xlsx
XLSXPP18_Zestawienie zmian w funduszu jednostkI.xlsx
 

Przedszkole NR. 21


XLSXPP21_BILANS 2020.xlsx
XLSXPP21_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSXPP21_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx
XLSPP21_Wzajemne rozliczenia 2020.xls
DOCXPP21_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.docx
XLSXPP21_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx
XLSXPP21_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx
XLSXPP21_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx
 

Przedszkole NR. 22

RTFPP22_bilans za 2020 rok.rtf
XLSPP22_Informacja dodatkowa do bilansu.xls
RTFPP22_rachunek z-s za 2020 rok.rtf
XLSPP22_wzajemne rozliczenia.xls
DOCXPP22_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPP22_załącznik nr 2 do bilansu.xlsx
XLSPP22_załącznik nr 3 do informacji dod.xls
RTFPP22_zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok.rtf
 

Przedszkole NR. 23

XLSXPP23_BILANS.xlsx
XLSXPP23_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXPP23_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx
DOCXPP23_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej.docx
XLSXPP23_ZAŁACZNIK NR 2 do inf.dodatkowej.xlsx
XLSXPP23_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INF. DODATKOWEJ.xlsx
XLSXPP23_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.xlsx
 

Przedszkole NR. 24

XLSXPP24_ BILANS ZA 2020.xlsx
XLSXPP24_INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020.xlsx
XLSXPP24_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx
XLSXPP24_WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NA 31-12-2020.xlsx
XLSXPP24_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2020.xlsx
DOCXPP24_ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Dane z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP24_ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx
XLSXPP24_ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx
XLSXPP24_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx
 

Przedszkole NR. 26

XLSXPP26_BILANS 2020.xlsx
XLSPP26_informacja dodatkowa.xls
XLSXPP26_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT2020.xlsx
XLSXPP26_WZAJEMNE ROZLICZENIE WZAJEMNE.xlsx
XLSXPP26_ZAŁACZNIK NR2.xlsx
DOCXPP26_ZAŁĄCZNIK .docx
XLSPP26_załącznik nr 3 do inf.dod.xls
XLSXPP26_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 1

XLSXPSP01_BILANS 2020.xlsx
XLSPSP01_informacja dodatkowa.xls
XLSXPSP01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx
XLSXPSP01_WZAJEMNE ROZLICZENIE 2020.xlsx
XLSXPSP01_ZAŁACZNIK NR 2.xlsx
DOCXPSP01_ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
XLSPSP01_załącznik nr3 do inf.dod.xls
XLSXPSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 3

XLSXPSP03_BILANS.xlsx
XLSPSP03_INFORMACJA DODATKOWA.xls
XLSXPSP03_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx
XLSXPSP03_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
DOCXPSP03_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx
XLSXPSP03_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx
XLSXPSP03_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx
XLSXPSP03_ZETAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 5

XLSPSP05_Bilans 2020.xls
XLSXPSP05_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSPSP05_Rachunek zysków i strat 2020.xls
XLSXPSP05_Wzajemne rozliczenia koszty zobowiaz.za 2020 r..xlsx
DOCXPSP05_załącznik nr 1 do bilansu 2020.docx
XLSXPSP05_załącznik nr 2 do bilansu 2020.xlsx
XLSXPSP05_załącznik nr 3 do bilansu 2020.xlsx
XLSPSP05_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xls
 

Szkoła Podstawowa NR. 6

XLSXPSP06_BILANS 2020 EXEL.xlsx
XLSXPSP06_inform. dodatk..xlsx
XLSXPSP06_KOSZTY WZAJEMNE 2020 ROK.xlsx
XLSXPSP06_RZIS 2020 EXEL.xlsx
DOCXPSP06_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPSP06_zał. nr 3 odpisy aktual..xlsx
XLSXPSP06_ZAŁĄCZNIK NR 2.xlsx
XLSXPSP06_ZESTAW. ZMIAN W FUND. 2020 EXEL.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 9

XLSXPSP09_Bilans 2020r..xlsx
XLSPSP09_Informacja dodatkowa 2020r..xls
XLSXPSP09_Rachunek zysków i strat 2020r..xlsx
XLSXPSP09_Wzajemne rozliczenia 2020r..xlsx
DOCXPSP09_Załącznik nr 1 do inf. dodatkowej 2020 r..docx
XLSPSP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej 2020 r..xls
XLSXPSP09_załącznik nr2 do informacji dodatkowej 2020r..xlsx
XLSXPSP09_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020r..xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 10

XLSXPSP10_BILANS.xlsx
XLSXPSP10_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXPSP10_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT.xlsx
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx
DOCXPSP10_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej.docx
XLSXPSP10_ZAŁACZNIK NR 3 DO INF. DODATKOWEJ.xlsx
XLSXPSP10_ZAŁĄCZNIK NR 2 do inf.dodatkowej.xlsx
XLSXPSP10_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 11

XLSXPSP11_ BILANS ZA 2020.xlsx
XLSXPSP11_ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020.xlsx
XLSXPSP11_ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx
XLSXPSP11_ WYKAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW NA 31-12-2020.xlsx
XLSXPSP11_ WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2020.xlsx
DOCXPSP11_ ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Dane z polityki rachunkowości.docx
XLSXPSP11_ ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Główne składniki aktywów trwałych.xlsx
XLSXPSP11_ ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA 2020 - Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx
XLSXPSP11_ ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2020.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 12

XLSXPSP12_BILANS 2020 .xlsx
XLSXPSP12_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSXPSP12_KOSZTY ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNE 976 2020 .xlsx
XLSXPSP12_PSP12 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx
DOCXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 1 Dane z polityki rachunkowości do bilansu.docx
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 2 ŚRODKI TRWAŁE.xlsx
XLSXPSP12_ZAŁĄCZNIK NR 3 Odpisy aktualizujące - do bilansu2020.xlsx
XLSXPSP12_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2020.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 15

XLSXPSP15_Bilans 2020.xlsx
XLSXPSP15_Informacja dodatkowa 2020.xlsx
XLSPSP15_Należności i zobowiązania powiązane 2020.xls
XLSXPSP15_Rachunek zysków i strat 2020.xlsx
DOCXPSP15_Załącznik nr 1 do inform. dodatk. 2020.docx
XLSXPSP15_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2020.xlsx
XLSXPSP15_Załącznik nr 3 do inform. dodatk. 2020.xlsx
XLSXPSP15_Zestawienie zmian w funduszu 2020.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 16

XLSXPSP16_Bilans.xlsx
XLSXPSP16_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXPSP16_Rachunek zysków i strat .xlsx
XLSXPSP16_Wzajemne rozliczenia.xlsx
DOCXPSP16_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx
XLSXPSP16_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx
XLSXPSP16_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx
XLSXPSP16_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 19

XLSXPSP19_Bilans 2020 r..xlsx
XLSPSP19_Informacja dodatkowa 2020.xls
XLSXPSP19_Rachunek zysków i strat 2020r..xlsx
XLSXPSP19_Wzajemne rozliczenia 2020 r..xlsx
DOCXPSP19_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej 2020.docx
XLSPSP19_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej 2020r..xls
XLSXPSP19_załącznik nr2 do informacji dodatkowej 2020r..xlsx
XLSXPSP19_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020r..xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 20

RTFPSP20_bilans za 2020 rok.rtf
XLSPSP20_Informacja dodatkowa do bilansu.xls
RTFPSP20_rachunek z-s za 2020 rok.rtf
XLSPSP20_wzajemne rozliczenia.xls
DOCXPSP20_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPSP20_załącznik nr 2 do bilansu.xlsx
XLSPSP20_załącznik nr 3 do informacji dod.xls
RTFPSP20_zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok.rtf
 

Żłobek NR. 1

XLSXZL01_BILANS 2020.xlsx
XLSXZL01_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXZL01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020.xlsx
DOCXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.docx
XLSXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx
XLSXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2020.xlsx
XLSXZL01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx
XLSZL01Wzajemne rozliczenia 2020.xls
 

Żłobek NR. 3

XLSXZL03_Bilans.xlsx
XLSXZL03_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXZL03_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXZL03_Wzajemne rozliczenia.xlsx
DOCXZL03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx
XLSXZL03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx
XLSXZL03_Załącznik nr 3 do inf. dodatk.xlsx
XLSXZL03_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx
 

Żłobek NR. 6

XLSXZL06_BILANS 2020.xlsx
XLSXZL06_Informacja dodatkowa BILANS 2020.xlsx
XLSXZL06_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2020.xlsx
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA KOSZTY.xlsx
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIA ZOBOWIAZANIA.xlsx
DOCXZL06_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej.docx
XLSXZL06_ZAŁACZNIK NR 2 do inf.dodatkowej.xlsx
XLSXZL06_ZAŁACZNIK NR 3 DO INF. DODATKOWEJ.xlsx
XLSXZL06_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2020.xlsx
 

Żłobek NR.10

XLSXZL10_BILANS.xlsx
XLSZL10_INFORMACJA DODATKOWA.xls
XLSXZL10_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx
XLSXZL10_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
DOCXZL10_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.docx
XLSXZL10_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx
XLSXZL10_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.xlsx
XLSXZL10_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU.xlsx
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR. 1


XLSXZSP01_BILANS .xlsx
XLSXZSP01_Informacja dodatkowa.xlsx
XLSXZSP01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.xlsx
XLSXZSP01_Wzajemne rozliczenie.xlsx
DOCXZSP01_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości.docx
XLSXZSP01_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx
XLSXZSP01_Załącznik nr 3 do Inf. dod.xlsx
XLSXZSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.xlsx
 

Wersja XML