Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021 INNY FORMAT

ZOOIW

XLSZOOiW_Bilans.xls
XLSXZOOiW_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSZOOiW_Rachunek zysków i strat.xls
XLSXZOOiW_Wzajemne rozliczenia .xlsx
DOCXZOOiW_Załącznik nr 1 do Inf. dod. .docx
XLSXZOOiW_Załącznik nr 2 do Inf. dod.xlsx
XLSXZOOiW_Załącznik nr 3 do Inf. dod. .xlsx
XLSZOOiW_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xls
 

Przedszkole NR. 2

RTFPP02_bilans za 2021 rok.rtf
XLSPP02_Informacja dodatkowa do bilansu.xls
RTFPP02_rachunek zysków i strat za 2021 rok.rtf
XLSPP02_wzajemne rozliczenia.xls
DOCXPP02_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPP02_załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx
XLSPP02_załącznik nr 3 do informacji dod.xls
RTFPP02_zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2021 rok.rtf
 

Przedszkole NR. 5

XLSPP05_Bilans 2021.xls
XLSXPP05_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPP05_Rachunek zysków i strat 2021.xls
XLSXPP05_Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2021.xlsx
DOCXPP05_Załącznik nr 1 do inf.dod..docx
XLSXPP05_Załącznik nr 2 do inf.dod..xlsx
XLSXPP05_Załącznik nr 3 do inf.dod. .xlsx
XLSPP05_Zestawienie zmian w funduszu 2021.xls
 

Przedszkole NR. 6

XLSPP06_Bilans 2021.xls
XLSXPP06_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPP06_Rachunek zysków i strat 2021.xls
XLSXPP06_Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2021.xlsx
DOCXPP06_Załącznik nr 1 do inf.dod..docx
XLSXPP06_Załącznik nr 2 do inf.dod..xlsx
XLSXPP06_Załącznik nr 3 do inf.dod..xlsx
XLSPP06_Zestawienie zmian w funduszu 2021.xls
 

Przedszkole NR. 7

XLSXPP07_Bilans.xlsx
XLSXPP07_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSXPP07_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXPP07_Wzajemne rozliczenia 2021.xlsx
DOCXPP07_Załącznik nr 1 do inf. dodatk..docx
XLSXPP07_Załącznik nr 2 do inf. dodatk.xlsx
XLSXPP07_Załącznik nr 3 do inf dodatk .xlsx
XLSXPP07_Zestawienie zmian w kapitale jednostki.xlsx
 

Przedszkole NR. 8

XLSXPP08_bilans 2021.xlsx
XLSXPP08_INFORMACJA DODATKOWA 2021.xlsx
XLSXPP08_koszty wzajemne 2021.xlsx
XLSXPP08_RZiS 2021 .xlsx
DOCXPP08_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPP08_zał. do inform. dodatkowej 2021.xlsx
XLSXPP08_ZAŁ. NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE.xlsx
XLSXPP08_zmiany w funduszu 2021.xlsx
 

Przedszkole NR 9

XLSXPP09_Bilans za2021r..xlsx
XLSPP09_Informacje dodatkowe za 2021r..xls
XLSXPP09_Rachunek zysków i strat 2021r..xlsx
XLSXPP09_Wzajemne rozliczenia za 2021r..xlsx
DOCXPP09_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej za 2021r..docx
XLSXPP09_Załącznik nr 2 do inf.dodatkowej za 2021r..xlsx
XLSPP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2021r..xls
XLSXPP09_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021r..xlsx
 

Przedszkole NR. 10

RTFPP10_Bilans 2021.rtf
XLSXPP10_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPP10_Należności i zobowiązania powiązane 2021.xls
RTFPP10_Rachunek zysków i strat 2021.rtf
DOCXPP10_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021.docx
XLSXPP10_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2021.xlsx
XLSXPP10_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021.xlsx
RTFPP10_Zestawienie zmian w funduszu 2021.rtf
 

Przedszkole NR. 11

XLSXPP11_BILANS.xlsx
XLSXPP11_RACHUNEK ZYSKU I STRAT .xlsx
XLSXPP11_Wzajemne rozliczenie .xlsx
DOCXPP11_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości .docx
XLSXPP11_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx
XLSXPP11_Załącznik nr 3 do Inf. dod. .xlsx
XLSXPP11_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI .xlsx
 

Przedszkole NR. 12

RTFPP12_Bilans 2021.rtf
XLSXPP12_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPP12_Należności i zobowiązania powiązane 2021.xls
RTFPP12_Rachunek zysków i strat 2021.rtf
DOCXPP12_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021.docx
XLSXPP12_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2021.xlsx
XLSXPP12_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021.xlsx
RTFPP12_Zestawienie zmian w funduszu 2021.rtf
 

Przedszkole NR. 13

RTFPP13_Bilans 2021.rtf
XLSXPP13_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPP13_Należności i zobowiązania powiązane 2021.xls
RTFPP13_Rachunek zysków i strat 2021.rtf
DOCXPP13_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021.docx
XLSXPP13_Załącznik nr 2 do Inform. dodatk. 2021.xlsx
XLSXPP13_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021.xlsx
RTFPP13_Zestawienie zmian w funduszu 2021.rtf
 

Przedszkole NR. 14

XLSXPP14_bilans.xlsx
XLSPP14_informacja dodatkowa .xls
XLSXPP14_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021.xlsx
XLSXPP14_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAB .xlsx
DOCXPP14_ZAŁĄCZNIK .docx
XLSPP14_załącznik nr 3 do inf.dod.xls
XLSXPP14_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTEK ZA 2021.xlsx
 

Przedszkole NR. 15

XLSXPP15_bilans.xlsx
XLSXPP15_Informacja dodatkowe 2021.xlsx
XLSXPP15_rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXPP15_Wzajemne rozliczenia 2021.xlsx
DOCXPP15_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. .docx
XLSXPP15_Załącznik nr 2 do inf. dodatk..xlsx
XLSXPP15_Załącznik nr 3 do inf. dodatk. .xlsx
XLSXPP15_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx
 

Przedszkole NR. 17

XLSXPP17_bilans 2021 xl.xlsx
XLSXPP17_INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK.xlsx
XLSXPP17_KOSZTY WZAJEMNE 2021 ROK.xlsx
XLSXPP17_RZiS 2021.xlsx
DOCXPP17_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPP17_zał. nr 2 do inform. dodatk 2021.xlsx
XLSXPP17_ZAŁĄCZNIK NR 3 ODPISY AKTUALIZUJĄCE 2021 ROK.xlsx
XLSXPP17_zmiany w funduszu 2021 xl.xlsx
 

Przedszkole NR. 18

XLSXPP18_BILANS .xlsx
XLSXPP18_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXPP18_RACHUNEK ZYSKU I STRAT .xlsx
XLSXPP18_Wzajemne rozliczenie .xlsx
DOCXPP18_Załącznik nr 1 do Inf. dod. - Informacje z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP18_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx
XLSXPP18_Załącznik nr 3 do Inf. dod. .xlsx
XLSXPP18_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI .xlsx
 

Przedszkole NR. 21

XLSXPP21_ BILANS 2021.xlsx
XLSXPP21_ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021.xlsx
XLSPP21_ ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJI DODATKOWEJ 2021.xls
XLSXPP21_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPP21_Wzajemne rozliczenia 2021.xls
DOCXPP21_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021.docx
XLSXPP21_ZAŁĄNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021.xlsx
XLSXPP21_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021.xlsx
 

Przedszkole NR. 22

RTFPP22_bilans za 2021 rok.rtf
XLSPP22_Informacja dodatkowa do bilansu.xls
RTFPP22_rachunek zysków i strat za 2021 rok.rtf
XLSPP22_wzajemne rozliczenia.xls
DOCXPP22_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPP22_załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx
XLSPP22_załącznik nr 3 do informacji dod.xls
RTFPP22_zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2021 rok.rtf
 

Przedszkole NR. 23

XLSXPP23_BILANS .xlsx
XLSXPP23_Informacja dodatkowa BILANS 2021.xlsx
XLSXPP23_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT .xlsx
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIE ZOBOWIAZANIA.xlsx
XLSXPP23_WZAJEMNE ROZLICZENIE KOSZTY.xlsx
DOCXPP23_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej .docx
XLSXPP23_ZAŁACZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ .xlsx
XLSXPP23_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ .xlsx
XLSXPP23_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU .xlsx
 

Przedszkole NR. 24

XLSXPP24_BILANS.xlsx
XLSXPP24_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx
DOCXPP24_INFORMACJA DODATKOWA ZAŁ. NR 1 Dane z polityki rachunkowości.docx
XLSXPP24_INFORMACJA DODATKOWA ZAŁ. NR 2 Odpisy aktualizujące.xlsx
XLSXPP24_INFORMACJA DODATKOWA ZAŁ. NR 3 Główne składniki aktywów trwałych.xlsx
XLSXPP24_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.xlsx
XLSXPP24_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
XLSXPP24_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.xlsx
 

Przedszkole NR. 26

XLSXPP26_BILANS .xlsx
XLSXPP26_informacja dodatkowa.xlsx
XLSXPP26_RACUUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021XtraReport.xlsx
XLSXPP26_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ .xlsx
DOCXPP26_ZAŁĄCZNIK .docx
XLSPP26_załącznik nr 3 do inf.dod..xls
XLSXPP26_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTEK ZA 2021.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 1

XLSXPSP01_BILANS .xlsx
XLSXPSP01_informacja dodatkowa .xlsx
XLSXPSP01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .xlsx
XLSXPSP01_WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ .xlsx
DOCXPSP01_ZAŁĄCZNIK NR 1 .docx
XLSPSP01_załącznik nr3 do inf.dod..xls
XLSXPSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI .xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 3

XLSXPSP03_Bilans.xlsx
XLSXPSP03_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSXPSP03_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXPSP03_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
DOCXPSP03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk..docx
XLSXPSP03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. .xlsx
XLSXPSP03_Załącznik nr 3 do inf dodatk .xlsx
XLSXPSP03_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 5

XLSPSP05_Bilans 2021.xls
XLSXPSP05_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPSP05_Rachunek zysków i strat 2021.xls
XLSXPSP05_Wzajemne rozliczenia kosztów zobow. 2021.xlsx
DOCXPSP05_Załącznik nr 1 do inf.dod..docx
XLSXPSP05_Załącznik nr 2 do inf.dod..xlsx
XLSXPSP05_Załącznik nr 3 do inf.dod. .xlsx
XLSPSP05_Zestawienie zmian w funduszu 2021.xls
 

Szkoła Podstawowa NR. 6

XLSXPSP06_bilans 2021 .xlsx
XLSXPSP06_INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK.xlsx
XLSXPSP06_koszty wzajemne 2021 rok.xlsx
XLSXPSP06_RZiS 2021 xl.xlsx
DOCXPSP06_ZAL. NR 1 DO INFOR. DOD..docx
XLSXPSP06_zał. nr 2 do inform. dodatk. 2021.xlsx
XLSXPSP06_zał. nr 3 odpisy aktual. 2021 rok.xlsx
XLSXPSP06_zmiany w funduszu 2021.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 9

XLSXPSP09_Bilans ..xlsx
XLSPSP09_Informacja dodatkowa za 2021r..xls
XLSXPSP09_Rachunek zysków i strat jednostki za 2021r..xlsx
XLSXPSP09_Wzajemne rozliczenia za 2021r.xlsx
DOCXPSP09_Załącznik nr 1 do inf. dodatkowej za 2021r..docx
XLSPSP09_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2021r..xls
XLSXPSP09_załącznik nr2 do inf.dodatkowej za 2021r..xlsx
XLSXPSP09_Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021r..xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 10

XLSXPSP10_BILANS .xlsx
XLSXPSP10_Informacja dodatkowa BILANS 2021.xlsx
XLSXPSP10_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT t.xlsx
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIE KOSZTY.xlsx
XLSXPSP10_WZAJEMNE ROZLICZENIE ZOBOWIAZANIA.xlsx
DOCXPSP10_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej .docx
XLSXPSP10_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ .xlsx
XLSXPSP10_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ .xlsx
XLSXPSP10_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU .xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 11

XLSXPSP11_BILANS 2021.xlsx
XLSXPSP11_INFORMACJA DODATKOWA.xlsx
DOCXPSP11_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 1 Dane z polityki rachunkowości.docx
XLSXPSP11_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 2 Główne składniki aktywów trwałych.xlsx
XLSXPSP11_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 3 Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx
XLSXPSP11_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2021.xlsx
XLSXPSP11_WZEJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
XLSXPSP11_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 12

XLSXPSP12_BILANS 2021.xlsx
XLSXPSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021.xlsx
DOCXPSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 1 Dane z polityki rachunkowości.docx
XLSXPSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 2 Główne składniki aktywów trwałych.xlsx
XLSXPSP12_INFORMACJA DODATKOWA 2021 - ZAŁ. NR 3 Stan odpisów aktualizujących należności.xlsx
XLSXPSP12_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2021.xlsx
XLSXPSP12_WZAJEMNE ROZLICZENIA.xlsx
XLSXPSP12_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021.xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 15

RTFPSP15_Bilans 2021.rtf
XLSXPSP15_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSPSP15_Należności i zobowiązania powiązane 2021.xls
RTFPSP15_Rachunek zysków i strat 2021.rtf
DOCXPSP15_Załącznik nr 1 do Inform. dodatk. 2021.docx
XLSXPSP15_Załącznik nr 2 do inform. dodatk. 2021.xlsx
XLSXPSP15_Załącznik nr 3 do Inform. dodatk. 2021.xlsx
RTFPSP15_Zestawienie zmian w funduszu 2021.rtf
 

Szkoła Podstawowa NR. 16

XLSXPSP16_bilans.xlsx
XLSXPSP16_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSXPSP16_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXPSP16_Wzajemne rozliczenia 2021.xlsx
DOCXPSP16_Załącznik nr 1 do inf. dodatk..docx
XLSXPSP16_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. .xlsx
XLSXPSP16_Załącznik nr 3 do inf. dodatk. .xlsx
XLSXPSP16_Zestawienie zmian w funduszu jednostki .xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 19

XLSXPSP19_Bilans ..xlsx
XLSPSP19_Informacja dodatkowa za 2021R..xls
XLSXPSP19_Rachunek zysków i strat za 2021r..xlsx
XLSXPSP19_Wzajemne rozliczenia za 2021r..xlsx
DOCXPSP19_Załącznik nr 1 do inf.dodatkowej za 2021.docx
XLSPSP19_Załącznik nr 3 do inf.dodatkowej za 2021r..xls
XLSXPSP19_załącznik nr2 do informacji dodatkowej za 2020r..xlsx
XLSXPSP19_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021r..xlsx
 

Szkoła Podstawowa NR. 20

RTFPSP20_bilans za 2021 rok.rtf
XLSPSP20_Informacja dodatkowa do bilansu.xls
RTFPSP20_rachunek zysków i strat za 2021 rok.rtf
XLSPSP20_wzajemne rozliczenia.xls
DOCXPSP20_załącznik nr 1 do informacji dod.docx
XLSXPSP20_załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.xlsx
XLSPSP20_załącznik nr 3 do informacji dod.xls
RTFPSP20_zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2021 rok.rtf
 

Żłobek NR. 1

XLSXZL01_ BILANS 2021.xlsx
XLSXZL01_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSXZL01_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021.xlsx
XLSZL01_Wzajemne rozliczenia 2021.xls
DOCXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021.docx
XLSXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021.xlsx
XLSXZL01_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ 2021.xlsx
XLSXZL01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2021.xlsx
 

Żłobek NR. 3

XLSXZL03_bilans.xlsx
XLSXZL03_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXZL03_rachunek zysków i strat .xlsx
XLSXZL03_Wzajemne rozliczenia 2021.xlsx
DOCXZL03_Załącznik nr 1 do inf. dodatk.docx
XLSXZL03_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. .xlsx
XLSXZL03_Załącznik nr 3 do inf. dodatk. .xlsx
XLSXZL03_zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021.xlsx
 

Żłobek NR. 6

XLSXZL06_BILANS .xlsx
XLSXZL06_Informacja dodatkowa BILANS 2021.xlsx
XLSXZL06_RACHUNEK ZYSKOW I STRAT .xlsx
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIE KOSZTY.xlsx
XLSXZL06_WZAJEMNE ROZLICZENIE ZOBOWIAZANIA.xlsx
DOCXZL06_ZAŁACZNIK NR 1 do inf. dodatkowej .docx
XLSXZL06_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ .xlsx
XLSXZL06_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ .xlsx
XLSXZL06_ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU .xlsx
 

Żłobek NR.10

XLSXZL10_bilans.xlsx
XLSXZL10_Informacja dodatkowa 2021.xlsx
XLSXZL10_Rachunek zysków i strat.xlsx
XLSXZL10_Wzajemne rozliczenia 2021.xlsx
DOCXZL10_Załącznik nr 1 do inf. dodatk. .docx
XLSXZL10_Załącznik nr 2 do inf. dodatk. .xlsx
XLSXZL10_Załącznik nr 3 do inf dodatk .xlsx
XLSXZL10_Zestawienie zmian w funduszu jednostki .xlsx
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny NR. 1

XLSXZSP01_BILANS.xlsx
XLSXZSP01_Informacja dodatkowa .xlsx
XLSXZSP01_RACHUNEK ZYSKU I STRAT .xlsx
XLSXZSP01_Wzajemne rozliczenie .xlsx
DOCXZSP01_Załącznik nr 1 do Inf. dod. -Informacje z polityki rachunkowości .docx
XLSXZSP01_Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej poz. 1.1.xlsx
XLSXZSP01_Załącznik nr 3 do Inf. dod..xlsx
XLSXZSP01_ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI .xlsx
 

Wersja XML