Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
104849497113888285942196711150616290000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10831830995051416713326127821358210514117808304735710748
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9657814311028971810662106659587138121388612910117699368
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
72899338762285837916745199119491875512458910812686
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10303715513067109447982984872821092787316983101787430
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1032289319657744774778254773183419329893472736401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
262151663720884319452579322025216061652511997724067369231
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
43173281326237724840771310125692066387357724717181
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64811612161201338703621366747214134455134813295
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556412619626613415777163303402872
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000041849444
 1. ZOOiW
  Wyświetleń: 276574
 2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami prawa o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 122594
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 115365
 4. Zarządzenia Dyrektora ZOOiW
  Wyświetleń: 33642
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 24757
 6. PRACA W ZOOiW KK
  Wyświetleń: 18399
 7. Praca w ZOOiW
  Wyświetleń: 16263
 8. Pracownicy
  Wyświetleń: 15282
 9. Wykaz miejskich szkół, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 12971
 10. Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku.
  Wyświetleń: 11829
 11. Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw w ZOOiW
  Wyświetleń: 9869
 12. Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 9179
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9008
 14. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8985
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8844
 16. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 8838
 17. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 8612
 18. Organy podmiotu oraz kompetencje
  Wyświetleń: 8565
 19. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8505
 20. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 8394
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8059
 22. HARMONOGRAM I PLAN INWENTARYZACJI
  Wyświetleń: 7575
 23. Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku.
  Wyświetleń: 7422
 24. Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 7100
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6717
 26. Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego ucznia
  Wyświetleń: 6666
 27. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6220
 28. Księgowość - raporty żywieniowe szkół, przedszkoli, żłobków
  Wyświetleń: 5783
 29. Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli
  Wyświetleń: 5750
 30. PKZP, ZFM i ZFŚS
  Wyświetleń: 5706
 31. Dział Rozwoju Oświaty i Wychowania
  Wyświetleń: 5378
 32. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 5273
 33. Księgowość szkół
  Wyświetleń: 5049
 34. Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 5042
 35. Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole
  Wyświetleń: 5040
 36. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu
  Wyświetleń: 4944
 37. Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych
  Wyświetleń: 4936
 38. Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 4930
 39. Płace placówek oświatowych
  Wyświetleń: 4888
 40. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4883
 41. Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
  Wyświetleń: 4730
 42. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 4723
 43. Radca Prawny
  Wyświetleń: 4545
 44. Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4535
 45. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4503
 46. Księgowość przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 4452
 47. Kadry
  Wyświetleń: 4442
 48. ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI PRAWNICZE
  Wyświetleń: 4388
 49. Kasa
  Wyświetleń: 4379
 50. Sekretariat
  Wyświetleń: 4362
 51. Inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 4339
 52. ZAPYTANIE OFERTOWE - ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 4297
 53. Rozliczanie odpłatności świetlic, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 4264
 54. Księgowość stołówek szkolnych i ewidencja środków trwałych
  Wyświetleń: 4217
 55. BHP
  Wyświetleń: 4190
 56. Informatyka
  Wyświetleń: 4150
 57. Archiwum
  Wyświetleń: 4104
 58. Księgowość dochodów i wydatków budżetowych szkół i gimnazjów
  Wyświetleń: 4046
 59. Dział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4021
 60. Księgowość dochodów i wydatków żywieniowych przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3940
 61. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 3779
 62. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 PDF
  Wyświetleń: 3265
 63. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3197
 64. Rejestr Umów
  Wyświetleń: 3026
 65. KONCERT Z OKAZJI URODZIN MIASTA
  Wyświetleń: 2783
 66. STUDIUJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU!
  Wyświetleń: 2776
 67. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 2655
 68. FINANSE
  Wyświetleń: 2549
 69. ANKIETA Badanie dotyczące elektromobilności w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2156
 70. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 2120
 71. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZOOIW
  Wyświetleń: 1782
 72. BUDŻET
  Wyświetleń: 1614
 73. PLAN 2018
  Wyświetleń: 1544
 74. Raporty
  Wyświetleń: 1531
 75. BUDŻET ZOOIW
  Wyświetleń: 1499
 76. PLAN 2021
  Wyświetleń: 1472
 77. ROK 2019
  Wyświetleń: 1470
 78. ROK 2018
  Wyświetleń: 1438
 79. ROK 2020
  Wyświetleń: 1438
 80. WYKONANIE
  Wyświetleń: 1432
 81. PLAN 2019
  Wyświetleń: 1418
 82. PLAN 2020
  Wyświetleń: 1412
 83. WYKONANIE BUDŻETU ZOOIW
  Wyświetleń: 1393
 84. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 PDF
  Wyświetleń: 1312
 85. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 1306
 86. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 1296
 87. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 475
 88. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021 PDF
  Wyświetleń: 251
 89. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 237
 90. PLAN 2022
  Wyświetleń: 224
 91. ROK 2021
  Wyświetleń: 224
 92. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2021
  Wyświetleń: 195
 93. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  Wyświetleń: 143
Wersja XML