Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1083183099505141671332612782135821051411780442300
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9657814311028971810662106659587138121388612910117699368
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
72899338762285837916745199119491875512458910812686
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10303715513067109447982984872821092787316983101787430
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1032289319657744774778254773183419329893472736401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
262151663720884319452579322025216061652511997724067369231
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
43173281326237724840771310125692066387357724717181
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64811612161201338703621366747214134455134813295
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556412619626613415777163303402872
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000041849444
 1. ZOOiW
  Wyświetleń: 258515
 2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami prawa o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 117602
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 107917
 4. Zarządzenia Dyrektora ZOOiW
  Wyświetleń: 32250
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 22268
 6. PRACA W ZOOiW KK
  Wyświetleń: 16608
 7. Praca w ZOOiW
  Wyświetleń: 15798
 8. Pracownicy
  Wyświetleń: 13552
 9. Wykaz miejskich szkół, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 11760
 10. Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku.
  Wyświetleń: 10806
 11. Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw w ZOOiW
  Wyświetleń: 8935
 12. Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 8235
 13. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8149
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8075
 15. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 7929
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7905
 17. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7768
 18. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 7737
 19. Organy podmiotu oraz kompetencje
  Wyświetleń: 7616
 20. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 7463
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7269
 22. Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 6699
 23. HARMONOGRAM I PLAN INWENTARYZACJI
  Wyświetleń: 6610
 24. Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku.
  Wyświetleń: 6550
 25. Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego ucznia
  Wyświetleń: 6077
 26. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5734
 27. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5572
 28. Księgowość - raporty żywieniowe szkół, przedszkoli, żłobków
  Wyświetleń: 5371
 29. Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli
  Wyświetleń: 5334
 30. PKZP, ZFM i ZFŚS
  Wyświetleń: 5155
 31. Dział Rozwoju Oświaty i Wychowania
  Wyświetleń: 4902
 32. Księgowość szkół
  Wyświetleń: 4664
 33. Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 4627
 34. Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole
  Wyświetleń: 4626
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych
  Wyświetleń: 4563
 36. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu
  Wyświetleń: 4541
 37. Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 4511
 38. Płace placówek oświatowych
  Wyświetleń: 4465
 39. Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
  Wyświetleń: 4338
 40. Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4148
 41. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4132
 42. Radca Prawny
  Wyświetleń: 4094
 43. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4066
 44. Księgowość przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 4041
 45. Inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 3935
 46. Kadry
  Wyświetleń: 3917
 47. Sekretariat
  Wyświetleń: 3901
 48. ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI PRAWNICZE
  Wyświetleń: 3858
 49. Kasa
  Wyświetleń: 3842
 50. Rozliczanie odpłatności świetlic, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3832
 51. Księgowość stołówek szkolnych i ewidencja środków trwałych
  Wyświetleń: 3797
 52. ZAPYTANIE OFERTOWE - ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 3794
 53. Informatyka
  Wyświetleń: 3720
 54. BHP
  Wyświetleń: 3677
 55. Dział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3666
 56. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 3660
 57. Archiwum
  Wyświetleń: 3650
 58. Księgowość dochodów i wydatków budżetowych szkół i gimnazjów
  Wyświetleń: 3646
 59. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 3625
 60. Księgowość dochodów i wydatków żywieniowych przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3547
 61. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2877
 62. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 2861
 63. KONCERT Z OKAZJI URODZIN MIASTA
  Wyświetleń: 2435
 64. STUDIUJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU!
  Wyświetleń: 2395
 65. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 PDF
  Wyświetleń: 2247
 66. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 2151
 67. Rejestr Umów
  Wyświetleń: 1967
 68. ANKIETA Badanie dotyczące elektromobilności w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1703
 69. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 1666
 70. FINANSE
  Wyświetleń: 1340
 71. BUDŻET
  Wyświetleń: 1028
 72. WYKONANIE
  Wyświetleń: 888
 73. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZOOIW
  Wyświetleń: 709
 74. Raporty
  Wyświetleń: 596
 75. PLAN 2018
  Wyświetleń: 585
 76. PLAN 2021
  Wyświetleń: 581
 77. ROK 2019
  Wyświetleń: 579
 78. BUDŻET ZOOIW
  Wyświetleń: 559
 79. ROK 2020
  Wyświetleń: 549
 80. ROK 2018
  Wyświetleń: 542
 81. WYKONANIE BUDŻETU ZOOIW
  Wyświetleń: 539
 82. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 524
 83. PLAN 2020
  Wyświetleń: 523
 84. PLAN 2019
  Wyświetleń: 505
 85. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 PDF
  Wyświetleń: 500
 86. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 459
 87. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 182
Wersja XML