Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10831830995051416713326127821124300000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9657814311028971810662106659587138121388612910117699368
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
72899338762285837916745199119491875512458910812686
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10303715513067109447982984872821092787316983101787430
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1032289319657744774778254773183419329893472736401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
262151663720884319452579322025216061652511997724067369231
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
43173281326237724840771310125692066387357724717181
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64811612161201338703621366747214134455134813295
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556412619626613415777163303402872
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000041849444
 1. ZOOiW
  Wyświetleń: 252638
 2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami prawa o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 115168
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 105258
 4. Zarządzenia Dyrektora ZOOiW
  Wyświetleń: 31817
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 21532
 6. PRACA W ZOOiW KK
  Wyświetleń: 16102
 7. Praca w ZOOiW
  Wyświetleń: 15655
 8. Pracownicy
  Wyświetleń: 13080
 9. Wykaz miejskich szkół, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 11410
 10. Oświadczenia majątkowe składane w 2014 roku.
  Wyświetleń: 10483
 11. Przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw w ZOOiW
  Wyświetleń: 8688
 12. Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 7957
 13. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7851
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7815
 15. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 7661
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7576
 17. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7499
 18. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 7463
 19. Organy podmiotu oraz kompetencje
  Wyświetleń: 7360
 20. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 7203
 21. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6971
 22. Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 6567
 23. HARMONOGRAM I PLAN INWENTARYZACJI
  Wyświetleń: 6310
 24. Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku.
  Wyświetleń: 6261
 25. Złożenie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego ucznia
  Wyświetleń: 5924
 26. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5449
 27. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5377
 28. Księgowość - raporty żywieniowe szkół, przedszkoli, żłobków
  Wyświetleń: 5225
 29. Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dla nauczycieli
  Wyświetleń: 5152
 30. PKZP, ZFM i ZFŚS
  Wyświetleń: 4969
 31. Dział Rozwoju Oświaty i Wychowania
  Wyświetleń: 4751
 32. Księgowość szkół
  Wyświetleń: 4551
 33. Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole
  Wyświetleń: 4508
 34. Spełnianie obowiązku organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 4499
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych
  Wyświetleń: 4433
 36. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu
  Wyświetleń: 4412
 37. Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
  Wyświetleń: 4379
 38. Płace placówek oświatowych
  Wyświetleń: 4343
 39. Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
  Wyświetleń: 4210
 40. Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4021
 41. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4010
 42. Radca Prawny
  Wyświetleń: 3964
 43. Księgowość przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3917
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3839
 45. Inspektor nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 3820
 46. Kadry
  Wyświetleń: 3787
 47. Sekretariat
  Wyświetleń: 3761
 48. Rozliczanie odpłatności świetlic, przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3718
 49. ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI PRAWNICZE
  Wyświetleń: 3711
 50. Kasa
  Wyświetleń: 3710
 51. Księgowość stołówek szkolnych i ewidencja środków trwałych
  Wyświetleń: 3683
 52. ZAPYTANIE OFERTOWE - ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 3650
 53. Informatyka
  Wyświetleń: 3579
 54. Dział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3550
 55. Księgowość dochodów i wydatków budżetowych szkół i gimnazjów
  Wyświetleń: 3545
 56. BHP
  Wyświetleń: 3544
 57. Archiwum
  Wyświetleń: 3525
 58. Księgowość dochodów i wydatków żywieniowych przedszkoli i żłobków
  Wyświetleń: 3443
 59. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018
  Wyświetleń: 3354
 60. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 3122
 61. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2773
 62. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 2586
 63. KONCERT Z OKAZJI URODZIN MIASTA
  Wyświetleń: 2330
 64. STUDIUJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU!
  Wyświetleń: 2303
 65. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 2009
 66. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019 PDF
  Wyświetleń: 1916
 67. Rejestr Umów
  Wyświetleń: 1682
 68. ANKIETA Badanie dotyczące elektromobilności w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1574
 69. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019
  Wyświetleń: 1481
 70. FINANSE
  Wyświetleń: 1063
 71. BUDŻET
  Wyświetleń: 861
 72. WYKONANIE
  Wyświetleń: 737
 73. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZOOIW
  Wyświetleń: 424
 74. Raporty
  Wyświetleń: 357
 75. PLAN 2018
  Wyświetleń: 346
 76. ROK 2019
  Wyświetleń: 342
 77. BUDŻET ZOOIW
  Wyświetleń: 337
 78. ROK 2020
  Wyświetleń: 336
 79. WYKONANIE BUDŻETU ZOOIW
  Wyświetleń: 326
 80. PLAN 2021
  Wyświetleń: 324
 81. ROK 2018
  Wyświetleń: 322
 82. PLAN 2020
  Wyświetleń: 286
 83. PLAN 2019
  Wyświetleń: 282
 84. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 273
 85. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 PDF
  Wyświetleń: 268
 86. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020 INNY FORMAT
  Wyświetleń: 261
 87. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2020
  Wyświetleń: 89
Wersja XML